Per saber-ne més...

Objectius

Aconseguir productes ecològics de qualitat a un preu raonable, autofinançar-nos mitjançant un percentatge que incrementa el preu dels productes que consumim. 

Sensibilitzar-nos en allò referent al desenvolupament sostenible, els productes ecològics, els transgènics, el medi ambient.

Com funciona Verdnou

Som al voltant de 25-30 unitats familiars (UF). El període de prova establert és d’un mes, a partir de llavors es paga la quota d’entrada (50 euros) i la prova es converteix en 'UF'.

Finançament

La quota d’entrada és de 50 euros, aquests diners van al compte corrent de la cooperativa i es destinen a la compra d’estoc i al manteniment del local i la cooperativa.

Tots els productes tenen un percentatge incrementat, que és el que ens permet tenir un fons per a comprar estoc i mantenir el local.

En aquest moment disposem d’un local de lloguer, així que mensualment cada UF paga un lloguer simbòlic, i la resta es cobreix amb el fons de la cooperativa.

La feina

El dijous és el dia de la comanda i la recollida. El primer torn de feina és de 18h a 20h, treballen tres UF que s’encarreguen de pesar la comanda i comprovar que està tot correcte, i de preparar les cistelles de cada UF amb tot el que es correspongui amb la seva comanda. En cas que el pagès hagi portat de més d’un determiant producte l’excedent es reparteix entre les UF que ja han demanat aquell producte. Si l’excedent és de peces o manats, es deixa en una caixa, i qualsevol UF ho pot comprar. Si ningú ho compra, el segon torn s’ho emporta a casa amb la llibertat de pagar-ho o no.El segon torn és de 20h a 21:30, quan la resta d'UF recullen la comanda.

La comanda de cada UF es realitza o bé des del local el mateix dijous o bé des de casa (tenim un google docs amb el full de comanda). També els pagaments s'efectuen per internet.
El local ha de quedar net i endreçat, a més d’això durant el mes hi ha una UF que s’encarrega de la neteja setmanal.

Hi ha moltes altres tasques repartides entre diferents UF, com ara: el contacte amb cada un dels productors o proveïdors, la tresoreria, el manteniment del sistema informàtic, l’actualització dels fulls de comanda, l’organització dels torns de treball, el manteniment del local, les relacions externes, i les comisions que es puguin crear amb motius extraordinaris com ara les festes del barri. Totes aquestes responsabilitats van rotant entre totes les UF.

La nostra organització és assembleària, i les assemblees les realitzem aproximadament una vegada cada dos mesos, amb assistència és obligatòria. En cas de no assistir-hi, no es pot triar a l'hora d'escollir tasques concretes, i per tant són assignades en funció de les necessitats del moment.